• EnglishVietnamese Laos
   

Team Building: Tổ chức trò chơi Traffic Jam

01/03/2019 08:46

Traffic Jam là một 'Bus Buster' thực sự, đòi hỏi nhiều suy nghĩ và giao tiếp. Thử thách này rất giống với một trò chơi cờ người. Nhóm được chia làm 2, với cả hai bên cùng làm việc để hoàn thành thử thách. Hợp tác và lập kế hoạch là rất cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ này.

 

Thiết bị cần thiết

 • Vòng tròn/ đánh dấu sàn
 • Không gian cần thiết: Nhỏ. Trong nhà hoặc ngoài trời.
 • Quy mô nhóm: 8-12 người tham gia. Không quá 20 (chỉ số chẵn)

Team Building: Tổ chức trò chơi Traffic Jam

 

Tổng thời gian: 55 phút

 • 5 phút để tóm tắt và thiết lập
 • 40 phút để đạt được kết quả
 • 10 phút để xem xét và đánh giá

 

Hướng dẫn ngắn gọn / Thử thách

Chia người tham gia thành hai nhóm nhỏ hơn (Bên A và B).

Cả hai nhóm phải xếp hàng theo chiều dọc (một đằng sau nhóm kia) với A đối diện với B và ngược lại.

Mọi người nên có một hình nón bên cạnh họ với một không gian trống ở trung tâm ngăn cách hai bên.

Mục tiêu của trò chơi là đưa bên A sang bên B và bên B sang bên A, tất cả đều hướng về phía trước.

Team Building: Tổ chức trò chơi Traffic Jam

 

Các quy tắc như sau:

 • Không di chuyển ngược
 • Một người chỉ có thể tiến về một không gian trống
 • Một người không thể nhảy qua người đồng đội của riêng họ
 • Chỉ một người có thể di chuyển tại một thời điểm
 • Một điểm cho mỗi người, không chia sẻ
 • Nếu bất kỳ quy tắc nào bị phá vỡ, nhóm phải bắt đầu lại
 • Thứ tự bắt đầu: ABCD - 1 2 3 4
 • Thứ tự kết thúc:  1 2 3 4 - ABCD

 

Kết quả học tập được đề xuất

 • Giao tiếp
 • Hợp tác
 • Giải quyết vấn đề
 • Thất bại, kiên cường và dẻo dai tinh thần

Nguồn: ventureteambuilding