• EnglishVietnamese Laos
   

Team building: Tổ chức trò chơi Balloon Sculptures như thế nào?

11/01/2019 11:15

Mỗi đội được giao nhiệm vụ tạo ra các tác phẩm điêu khắc bong bóng tùy theo khả năng sáng tạo và tài năng của mình. Hoạt động này hoạt động tốt với những người tham gia ở các cấp độ công việc khác nhau và cho phép mọi người thể hiện sự sáng tạo và kết nối.
 
Vật liệu: Một quả bóng dài cho mỗi người tham gia và bóng bay dự phòng. Bơm bóng.
Không gian cần thiết: Nhỏ. Trong nhà hoặc ngoài trời.
Quy mô nhóm: 8 đến 30.
Tổng thời gian: 30 phút
 • 5 phút để tóm tắt và thiết lập
 • 15 phút cho hoạt động
 • 10 phút để xem xét và đánh giá
Thực hiện:
 • Giải thích hoạt động: Nhóm phải tập hợp một tác phẩm điêu khắc bong bóng đại diện cho những gì họ nghĩ về đội. Mỗi người tham gia được tặng một quả bóng dài và cùng nhau họ có 15 phút để xây dựng tác phẩm điêu khắc bong bóng của mình.
 • Phát một quả bóng cho mỗi người tham gia. Trình diễn cách thổi bay những quả bóng bay, với ít nhất một sợi dây có sẵn ở hai đầu để những quả bóng có thể được buộc lại với nhau để tạo thành một tác phẩm điêu khắc.
 • Một khi họ đã sẵn sàng, họ có thể bắt đầu hoạt động.
 • Vào cuối 15 phút, nhóm sẽ trình bày tác phẩm điêu khắc của họ và giải thích ý nghĩa đằng sau nó.
Kết quả học tập được đề xuất
 • Giao tiếp
 • Suy nghĩ sáng tạo
Hướng dẫn hoạt động và ghi chú
Đây là một hoạt động không chính thức không dựa trên kiến ​​thức hoặc kỹ năng kỹ thuật, vì vậy nó hoạt động đặc biệt tốt khi nhóm của bạn bao gồm những người tham gia ở các cấp độ công việc khác nhau. Đó là một hoạt động thú vị cho phép nhóm làm việc cùng nhau mà không cần suy nghĩ về vai trò chính thức của họ trong tổ chức.
Bạn có thể nhận thấy rằng những người tham gia có thể cư xử theo cách trái với cấp độ công việc hoặc vai trò công việc của họ (ví dụ: người nào đó có thẩm quyền thấp hơn trong văn phòng có thể bước lên và lãnh đạo nhóm hoặc người làm công việc kỹ thuật hơn có thể sáng tạo hơn).
Ôn tập
Câu hỏi gợi ý để hỏi:
 • Bạn đã học được gì về các thành viên trong nhóm mà trước đây bạn không biết?
 • Nhóm của bạn đã sử dụng phương pháp giao tiếp nào?
 • Mọi người có đồng ý với ý tưởng cho tác phẩm điêu khắc bong bóng không? Nếu không, bạn đã phải giải thích, thuyết phục họ ra sao?
 • Làm thế nào tốt bạn đã làm việc như là một nhóm?
 • Những người khác trong nhóm có lắng nghe ý kiến ​​của bạn không? Mọi người đã đóng góp như thế nào?
 • Có ai nổi lên như một nhà lãnh đạo, và làm thế nào để có một nhà lãnh đạo giúp đỡ?
 • Điều duy nhất bạn có thể học được từ nhiệm vụ này là gì?
Theo Ventureteambuilding
Thu Hiền
biên dịch